Skip to main content

Preventívne zubné balíčky pre deti.

S cieľom naučiť Vaše deti správnej a pravidelnej hygiene a Vám rodičom pomôcť znížiť objem peňazí ktoré vynakladáte na starostlivosť o zúbky pre svoje deti, Vám ponúkame riešenie:

Starostlivosť o dieťa vo veku 2 – 12 rokov

balíček obsahuje:

 • detekcia plaku zafarbením
 • inštruktáž a nácvik dentálnej hygieny 4x za rok
 • lokálna fluoridácia 4x za rok
 • 60 minútová návšteva rodičov u dentálnej hygieničky 1x za rok
 • 4x zubná kefka Curaprox + detské zubné pasty
 • preventívna prehliadka u zubného lekára 2x za rok

cena balíčka je 150 €

Starostlivosť o teenagera od 13 – 18 rokov

balíček obsahuje:

 • detekcia plaku zafarbením
 • 60 minútová návšteva dentálnej hygieny 3x za rok
 • lokálna fluoridácia 3x za rok
 • 3x zubná kefka Curaprox + zubná pasta
 • 3x balenie medzizubných kefiek podľa výberu DH
 • 25% zľava na ďalšie 3 návštevy u dentálnej hygieničky
 • preventívna prehliadka u zubného lekára 2x za rok

cena balíčka je 130 €

Podmienky:

 • balíček platí 365 dní od prvého použitia
 • platnosť balíčka je vyznačená v karte pacienta
 • je neprenosný a platí pre 1 dieťa
 • výkony zahrnuté v baličku sú bez spoluúčasti zdravotnej poisťovne ( okrem PP )