Skip to main content

ITOP

  • individuálne trénovaná starostlivosť o Vaše zuby 
  • kurz 6 sedení s cieľom naučiť Vás správnemu čisteniu zubov klasickou kefkou, medzizubnými kefkami a sólo-kefkou.

ITOP - dospelí

1. sedenie

anamnéza, PBI, OZK, kefka + nácvik
o 7 dní

60 min.35 €
2. sedeniekontrola hygieny a používania kefky, výber MZK + nácvik
o 7 dní
45 min.35 €
3. sedeniekontrola hygieny a používania MZK
o 7 dní
30 min. 20 €
4. sedeniekontrola hygieny a používania MZK, PBI, sólo kefka + nácvik
o 14 dní
45 min. 35 €
5. sedeniekontrola hygieny a používania sólo kefky
o 14 dní
30 min. 20 €
6. sedeniekontrola hygieny kefkou, MZK a sólo kefkou, PBI a fluoridácia 30 min. 20 €
240 min.165 €

Cena kurzu: 145 €

ITOP - deti

Je to najefektívnejšia investícia, ktorú pre svoje zúbky svojich detí môžete urobiť.

 

1. sedenie

anamnéza, kefka + nácvik 
o 7 dní

30 min.20 €
2. sedeniekontrola hygieny a používania kefky, výber šabličky- nácvik 
resp. po zvážení nad 12 rokov MZK – nácvik
o 7 dní
30 min.25 €
3. sedeniekontrola hygieny a používania šabličky resp. MZK
o 7 dní
30 min. 20 €
4. sedeniekontrola hygieny a používania šabličky resp. MZK,
Po zvážení sólo kefka – nácvik  (pre rodiča) 
o 14 dní
45 min. 25 €
5. sedeniekontrola hygieny a používania sólo kefky
o 14 dní
30 min. 20 €
6. sedeniekontrola hygieny kefkou, MZK a sólo kefkou a fluoridácia 30 min. 20 €
195 min.130 €

Cena kurzu: 110 €