Preventívna starostlivosť

S cieľom naučiť Vaše deti správnej a pravidelnej hygiene a Vám rodičom pomôcť znížiť objem peňazí ktoré vynakladáte na starostlivosť o zúbky pre svoje deti, Vám ponúkame riešenie:  možnosť predplatiť si cenovo zvýhodnený balíček výkonov dentálnej hygieny na 1 rok.

viac informácií