MDDr. Jáger Dávid

zubný lekár

Vzdelanie:

2009 - 2013  Gymnázium v Ružomberku

2013 - 2018  Univerzita Palackého v Olomouci

Pracovné skúsenosti:

Od 2018 stomatológ v našej privátnej praxi Alpha-Dent sro v Ružomberku

Ovláda anglický jazyk na úrovni pokročilý

Bc. Sliacka Simona

dentálna hygienička

Vzdelanie: 

2011-2015 - Gymnázium Michala Miloslava Hodžu LM, 2016 kurz Dentálna preventistka - Fakulta zdravotníctva PU, 2016-2018  odbor Dentálna hygiena, Fakulta zdravotníctva Prešovskej univerzity  

Pracovné skúsenosti:

2013-2015 - zubná asistentka, dentálna preventistka,  privátna  ambulancia  Liptovský Hrádok, 
od 2017 - Dentálna preventistka  Alpha-Dent, od 2018 - Dentálna Hygienička  Alpha-Dent 

Svoje vedomosti a praktické zručnosti si ďalej aktívne rozširuje    postgraduálnym štúdiom  a absolvovaním školení zameraných na dentálnu hygienu a prevenciu.

Mgr. Chorvát-Červeňová Simona

zdravotná sestra

Vzdelanie: V roku 2010 ukončila magisterské štúdium na Pedagogickej fakulte  Katolíckej univerzite v Ružomberku. Svoje vedomosti a praktické zručnosti si ďalej aktívne rozširuje postgraduálnym štúdiom  a absolvovaním školení zameraných na prácu zdravotnej sestry.

Gejdošová Anna

zdravotná sestra

Vzdelanie: Absolvovala Strednú zdravotnú školu v Liptovskom Mikuláši v odbore detská sestra. 

Svoje vedomosti a praktické zručnosti si ďalej aktívne rozširuje prácou v našej praxi a aj sústavným ďalším vzdelávaním.