MUDr. Richard Jurkovič, PhD., MPH

Vzdelanie

Absolvoval  Gymnázium I. Horvátha v Ba

 •  1987 – 1992 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta – odbor stomatológia 

Pracovné skúsenosti

Roky svojho profesionálneho života pôsobil MUDr. Richard Jurkovič, PhD., MPH na oddeleniach ústnej, tvárovej a čeľustnej chirurgie v Košiciach a neskôr v Bratislave.

Absolvované kurzy

 • 2002 – Užití materiálu Bio-Oss, parodontologický operační kurz
  Doc. MUDr. Antonín Fassmann, CSc., Fakultní nemocnice u sv. Anny, Stomatologická klinika, Brno
 • 2002 – Dentální implantologie, specializační kurz
  Prof. MUDr. Jiří Vaněk, CSc., Stomatologická klinika, Brno, organizátor Institút postgraduálního vzdělávání ve zdravotníctví (Praha)
 • 2003 – Implantologický kurz systému Impladent
  Prof. MUDr. Ivan Satko, DrSc. a MUDr. Dušan Hirjak, PhD., II. Stomatologická klinika Mickiewiczová, Bratislava
 • 2004, 2005, 2010 – Kurz dentální implantologie a implantologické protetiky
  doc. MUDr. Antonín Šimúnek, CSc. a MUDr. Dita Dufková, Implantologické centrum Stomatologickej kliniky, Hradec Králové
 • 2005 – Regenerativní operační techniky v parodontológii
  Quintessenz, Praha
 • 2006 – Diode laser in Stomatology
  Lajos Gáspár DDS, PhD, Assoc. Professor, Stomatologická klinika LFUK a OÚSA, Bratislava
 • 2007 – Ankylos multi-indicative – kurz dentálnej implantológie
  Viedeň
 • Účasť na seminároch organizovaných firmami: Lasak, Nobel Biocare, Biomed Praha a Českým implantologickým klubom

 

Bližšie informácie o implantátoch a našej spolupráci nájdete na 

www.zubne-implantaty.eu