MUDr. Jágerová Dana

zubný lekár

 

Vzdelanie

 

 • 1983 – 1987 Gymnázium P. O. Hviezdoslava Dolný Kubín 
 • 1987 – 1992 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta – odbor stomatológia 
 • 1996 – atestácia v odbore všeobecná stomatológia 

 

Pracovné skúsenosti

 

 • 1996 – 2007 – stomatologička v privátnej ambulancii v priestoroch ŠUV, Ružomberok 
 • od 2008 – stomatologička v privátnej ambulancii, Alpha-Dent s.r.o., Ružomberok 

 

Absolvované kurzy

Počas svojej praxe absolvovala množstvo školení v oblasti konzervačnej a protetickej stomatológie. 

Vybrané absolvované kurzy:

 

 • Medzinárodný parodontologicko-implantologický seminár, Zlatá Idka
 • Praktické školenie v implantologickej protetike, Hradec Králové
 • Súčasné trendy v protetike a protetickej implantológii, Patince
 • Estetické rekonštrukcie v čeľusti a sánke
 • Dentálna hygiena
 • Nové liečebné postupy pri ošetrení bezzubej čeľuste a sánky
 • Endodontické ošetrenie zubov a nové techniky plnenia koreňových kanálikov
 • Ošetrenie rizikových pacientov v stomatologickej praxi

 

Ovláda anglický jazyk na úrovni mierne pokročilý