MUDr. Jáger Dionýz

zubný lekár

 

Vzdelanie

 

 • 1983 – 1987 Gymnázium Trebišov 
 • 1987 – 1992 Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Lekárska fakulta – odbor stomatológia 
 • 1995 – atestácia v odbore všeobecná stomatológia 

 

Pracovné skúsenosti

 

 • 1993 – 2008 – stomatológ v privátnej ambulancii, Liptovská Lúžna 
 • od 2008 – stomatológ v privátnej ambulancii, Alpha-Dent s.r.o., Ružomberok 

 

Absolvované kurzy

Počas svojej praxe absolvoval množstvo kurzov na Slovensku, aj v zahraničí, zameraných hlavne na záchovnú a protetickú stomatológiu. 

Vybrané absolvované kurzy:

 

 • Praktické školenie v implantologickej protetike, Hradec Králové
 • Estetická stomatológia
 • Medzinárodný parodontologický seminár
 • Dentálna hygiena po zavedení implantátov
 • Endodoncia - ošetrenie koreňových kanálikov
 • Endodontické ošetrenie zubov a nové techniky plnenia koreňových kanálikov
 • Protetika v kocke, České Budějovice

 

Členstvá v odborných organizáciách

 

 • od 1993 – člen Slovenskej komory zubných lekárov 
 • od 1995 – člen Slovenskej lekárskej spoločnosti 
 • 2007 – člen odbornej organizácie Spoločnosť preventívnej stomatológie so sídlom v Prahe 

 

Ovláda anglický jazyk na úrovni mierne pokročilý