Skip to main content

Cenník

Vyšetrenie, administratíva a anestézia

Akútne ošetrenie bolestivého zuba10,00 €
Vstupné komplexné vyšetrenie21,00 €
Cielené stomatologické vyšetrenie11,00 €
Krátky administratívny výkon5,00 €
RTG - snímka intraorálna /RVG/10,00 €
RTG - ortopantomogram30,00 €
Infiltračná anestézia12,00 €

Záchovná stomatológia

Jednoplôšková výplň zuba29,00 €
Dvojplôšková výplň zuba44,00 €
Trojplôšková výplň zuba53,00 €
Fotokompozit – jedna plôška34,00 €
Fotokompozit – dve plôšky49,00 €
Fotokompozit – tri plôšky58,00 €
Pečatenie, rozšírené pečatenie -1 zub20,00 €
Odstránenie lokálneho dráždenia15,00 €
Lokálne ošetrenie sliznice15,00 €
Ošetrenie citlivých zubných plôšok – prvý zub6,00 €
Ošetrenie citlivých zubných plôšok – každý ďalší zub4,00 €
RFC čap zo sklených vlákien30,00 €
Predprotetická nadstavba na RFC čap30,00 €

Ošetrenie koreňových kanálikov – endodoncia

Definitívne ošetrenie jednokanálového zuba75,00 €
Definitívne ošetrenie viackanálového zuba120,00 €
Paliatívne endodontické ošetrenie15,00 €

Chirurgická stomatológia

Extrakcia mliečneho zuba, alebo koreňa9,00 €
Extrakcia trvalého zuba, alebo koreňa14,00 €
Extrakcia viackoreňového zuba, alebo koreňa23,00 €
Neplánovaná komplikovaná extrakcia27,00 €
Sutúra extrakčnej rany15,00 €
Chirurgická revízia rany18,00 €
Ošetrenie a kontrola po chirurgických zákrokoch10,00 €
Kauterizácia v rozsahu 1 zuba5,00 €
Plánovaná chirurgická extrakcia zuba
Diagnostické RTG, anestézia, extrakcia, sutúra , pooperačná starostlivosť.
120,00 €

Fixná Protetika

Korunka kovokeramická170,00 €
Korunka kovokeramická - implantát260,00 €
Korunka celokeramická  ZIRCON230,00 €
Dočasná korunka20,00 €
Dočasná korunka - implantát25,00 €
COMPONEER fazeta130,00 €
3Shape scan - 1 kvadrant30,00 €
Stiahnutie korunky – 1 zub15,00 €
Opätovné nacementovanie korunky – 1 zub15,00 €

Implantáty

Sólo implantát ID750 €
Sínus Lift otvorený 250 €

Snímateľná Protetika

Celková snímateľná náhrada - horná alebo dolná250,00 €
Čiastočná snímatelná náhrada - horná alebo dolná230,00 €
Medzerník – 1 zub60,00 €
Transparentné podnebie5,00 €
Študijný model - 1 čeľusť5,00 €
Anatomický odtlačok 7,00 €
Kombinovaný odtlačok - C silikón10,00 €
Kombinovaný odtlačok - A silikón18,00 €
Kombinovaný odtlačok - Polyétery18,00 €
Registrácia medzičeľustných vzťahov5,00 €

Opravy

Oprava – zlomená alebo prasknutá15,00 €
Oprava – doloženie zuba po extrakcii15,00 €
Oprava – doloženie zuba do protézy8,00 €
Oprava – zlomené retenčné rameno spony13,00 €

Rôzne

Zubná ozdoba ( Twinkles,Skyce ap. )35,00 €
AQUALIZER – náhryzová dlaha30,00 €
Ordinačné bielenie ZOOM lampou200,00 €
Ordinačné bielenie ZOOM lampou ( naraz dvaja a viac)170,00 €

 

Ceny sú orientačné. Konečná cena bude stanovená po konzultácii a vyšetrení pacienta.

Cena nadštandardnej práce sa vypočítava individuálne.

Kompletný cenník je k nahliadnutiu v ambulanciách.